nagłówek
kontakt
statut

Stowarzyszenie Sztuka i Dokumentacja zawiązało się w 2009 roku z inicjatywy osób organizujących Festiwal Sztuka i Dokumentacja, który odbywał się w latach 2009-2014 w Łodzi. Stowarzyszenie wydaje pismo naukowe "Sztuka i Dokumentacja", którego celem jest publikowanie wyników badań nad sztuką współczesną oraz materiałów źródłowych. Stowarzyszenie gromadzi archiwum dokumentacji, które może być wykorzystywane do działalności naukowej, edukacyjnej i promocyjnej. Członkami stowarzyszenia są osoby aktywnie zajmujące się sztuką współczesną: artyści różnych mediów, kuratorzy, krytycy i historycy sztuki oraz wykładowcy akademiccy.

Łukasz Guzek, historyk sztuki, zajmuje się krytyką sztuki, wykłada w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Ryszard W. Kluszczyński, specjalista od sztuki nowych mediów, wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Tomasz Komorowski, artysta i kurator, pracuje w Muzeum Kinematografii w Łodzi i w PWSFTiTV w Łodzi. Aurelia Mandziuk, artystka i kuratorka sztuki, wykłada na Politechnice Łódzkiej, Adam Klimczak, artysta, współorganizator kolejnych edycji Konstrukcji w Procesie; wraz z Jerzym Grzegorskim (artysta fotografik) i Eweliną Chmielewską prowadzi Galerię Wschodnią w Łodzi, Stanisław Piotr Gajda i Gordian Piec, współtworzą Grupę Restauracja Europa, od 1998 roku organizują Międzynarodowy Festiwal Sztuki Performance 'Interakcje' w Piotrkowie Trybunalskim. W tym samym mieście prowadzą też Ośrodek Działań Artystycznych (ODA). Anka Leśniak, artystka i historyczka sztuki; doktorantka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, w 2006 roku założyła internetowy portal o sztuce w Łodzi ŁódŸ-art www.lodz-art.eu Norbert Trzeciak, artysta, fotografik, projektant graficzny. Małgorzata Kaźmierczak historyczka, tłumaczka j.ang., prowadzi portal anglojęzyczny Living Gallery.info www.livinggallery.info Alicja Cichowicz, krytyczka sztuki, kuratorka w Muzeum Kinematografii w Łodzi, Tomasz Załuski, teoretyk sztuki, wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Justyna Aulak, artystka, Katarzyna Ruszkowska, artystka, Justyna Jakóbowska, artystka, animatorka kultury, Artur Chrzanowski, artysta, pracuje w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, Jolanta Rudzka Habisiak, prof. Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi oraz rektor tejże uczelni, Jolanta Wagner, artystka, prof. Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, Ewa Bloom Kwiatkowska, artystka i scenografka, pracuje na Akademii Sztuk Pięknych oraz w PWSFTviT w Łodzi, Agnieszka Chojnacka, artystka, pracuje w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, Marta Ostajewska, artystka performerka oraz teoretyczka sztuki, doktorantka na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz na Uniwersytecie Warszawskim, Monika Czarska, artystka, doktorantka na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, Izabela Robakowska, artystka, kuratorka.

Członkowie założyciele Stowarzyszenia Sztuka i Dokumentacja: Józef Robakowski, Łukasz Guzek, Adam Klimczak, Aurelia Mandziuk, Ryszard. W. Kluszczyński, Jerzy Grzegorski, Anka Leśniak, Karolina Jabłońska, Agnieszka Kulazińska, Tomasz Komorowski, Piotr Gajda, Gordian Piec, Norbert Trzeciak, Ewelina Chmielewska, Izabela Robakowska.


Art & Documentation Association was founded in 2009 from the initiative of the organisers of Art and Documentation Festival, which took place in the years 2009-2014 in Lodz. The Association is a publisher of a peer-reviewed, scholarly journal 'Art and Documentation', whose aim is to publish the results of contemporary art research and primary sources. The Association collects art documentation for the purposes of education, research and promotion. The members of the association are people actively engaged in contemporary art: artists of various media, curators, art critics and historians and academic teachers.

Lukasz Guzek, an art historian and art critic, a lecturer at the Academy of Fine Arts in Gdansk. Richard W. Kluszczynski, a professsor and lecturer of the University of Lodz, specialized in new media art, Tomasz Komorowski, an artist and curator, works in the Film Museum in Lodz and teaches at the PWSFTiTv (Film School) in Lodz. Aurelia Mandziuk, an artist, curator and lecturer at the University of Technology in Lodz, Adam Klimczak, an artist, a co-organizer of several editions of Construction in Process; he runs Wschodnia Gallery in collaboration with Jerzy Grzegorski (a photographer) and Ewelina Chmielewska; Stanislaw Piotr Gajda and Gordian Piec, work together as Restauracja Europa Group, since 1998 they have organised 'Interakcje' - an International Performance Art Festival that takes place every year in Piotrków Trybunalski (near Lodz). Anka Lesniak, an artist and art historian, PhD candidate at the Academy of Fine Arts in Gdańsk, she funded a website on art in Lodz - ŁódŸ-art www.lodz-art.eu in 2006, Norbert Trzeciak, artist, photographer, graphic designer. Malgorzata Kazmierczak, historian, English translator, runs Living Gallery.info www.livinggallery.info. Alicja Cichowicz, art critic and curator in the Film Museum in Lodz, Tomasz Załuski, art theoretitian, a lecturer at the University of Lodz, Justyna Aulak, an artist,Katarzyna Ruszkowska, an artist, Justyna Jakobowska, an artist and culture animator, Artur Chrzanowski, an artist, works at the Academy of Fine Arts in Lodz, Jolanta Rudzka Habisiak, a profossor and the chancellor of the Academy of Fine Arts in Lodz, Jolanta Wagner , an artist and professor at the Academy of Fine Arts in Lodz, Ewa Bloom Kwiatkowska , an artist and stage designer, a lecturer of the Academy of Fine Arts and the Film School in Lodz, Agnieszka Chojnacka , an artist and junior lecturer at the Academy of Fine Arts in Lodz Marta Ostajewska , an artist, performer and art theoretitian, a PhD candidate at the Academy of Fine arts in Krakow and at Warsaw University, Monika Czarska , an artist, a PhD candidate at the Academy of Fine arts in Lodz, Izabela Robakowska , an artist and curator.

Founder members of Art and Documentation Association: Józef Robakowski, Łukasz Guzek, Adam Klimczak, Aurelia Mandziuk, Ryszard. W. Kluszczyński, Jerzy Grzegorski, Anka Leśniak, Karolina Jabłońska, Agnieszka Kulazińska, Tomasz Komorowski, Piotr Gajda, Gordian Piec, Norbert Trzeciak, Ewelina Chmielewska, Izabela Robakowska.

członkowie

Łukasz Guzek

członek założyciel
prezes

Adam Klimczak

członek założyciel
wice prezes

Anka Leśniak

członek założyciel
skarbnik

Aurelia Mandziuk

członek założyciel
sekretarz

Katarzyna Ruszkowska

członek zwyczajny
sekretarz

Norbert Trzeciak

członek założyciel
komisja rewizyjna

Jerzy Grzegorski

członek założyciel
komisja rewizyjna

Justyna Aulak

członek zwyczajny
komisja rewizyjna

Izabela Robakowska

członek założyciel

Ryszard W. Kluszczyński

członek założyciel

Tomasz Komorowski

członek założyciel

Gordian Piec

członek założyciel

Ewelina Chmielewska

członek założyciel

Stanisław Piotr Gajda

członek założyciel

Małgorzata Kaźmierczak

członek zwyczajny

Alicja Cichowicz

członek zwyczajny

Artur Chrzanowski

członek zwyczajny

Justyna Jakóbowska

członek zwyczajny

Tomasz Załuski

członek zwyczajny

Ewa Bloom-Kwiatkowska

członek zwyczajny

Jolanta Rudzka-Habisiak

członek zwyczajny

Jolanta Wagner

członek zwyczajny

Marta Ostajewska

członek zwyczajny

Agnieszka Chojnacka

członek zwyczajny

Monika Czarska

członek zwyczajnyKRS 0000328118
REGON 100706010
NIP 7252005360Stowarzyszenie przeznacza wszystkie donacje na realizację projektów artystycznych i badania naukowe nad sztuką współczesną.

The Association uses all donations to complete art projects and conduct scholarly research on contemporary art.