<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="en" xml:lang="en"> <head> <script type="text/javascript" src="/js/cookies.js"></script> <script type="text/javascript" src="/js/cookiesinfo.js"></script> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2" /> <meta name="Description" content="Oficjalna strona Festiwalu Sztuka i Dokumentacja" /> <meta name="Keywords" content="sztuka i dokumentacja, sztuka, dokumentacja, festiwal, wydarzenia artystyczne w Aodzi, stowarzyszenie sztuka i dokumentacja, pismo sztuka i dokumentacja, Art and Documentation Festival, Art Documentation Festiwal, Art Documentation, Aukasz Guzek, Anka Lesniak, Aurelia Mandziuk, Jzef Robakowski, Tomasz Komorowski, Adam Klimczak, Galeria Wschodnia, Norbert Trzeciak, Ad_, Lodz, MaBgorzata Kazmierczak" /> <title>Festiwal Sztuka i Dokumentacja | Art and Documentation Festival</title> <link rel="stylesheet" href="styl.css" type="text/css" /> </head> <body> <center> <table style="border-width: 792"><tr><td colspan="3" class="naglowek"> Festiwal Sztuka i Dokumentacja | Art &amp; Documentation Festival </td></tr> <tr><td style="border-width: 435"> <object type="application/x-shockwave-flash" data="baner.swf" height="100" width="435"> <param name="movie" value="baner.swf" /></object></td> <td><a href="../stowarzyszenie/index.html" target="blank"> <img src="obrazki/logo-ssid_kwadrat.jpg" alt="logo stowarzyszenia"/></a></td> <td width="170px"><a href="http://www.journal.doc.art.pl" target="_blank"><img src="obrazki/pismo_logo.jpg" alt="pismo Sztuka i Dokumentacja"/></a> </td> </tr></table> <table align="center" border="0" width="792"> <tr><td class="komorkalacze"><a href="about.htm">o nas<br/>about</a></td> <td class="komorkalacze"><a href="idea.htm">idea</a></td> <td class="komorkalacze"><a href="rules_for_participation.htm">zasady uczestnictwa <br/>rules of participation</a></td> <td class="komorkalacze"><a href="archive.htm">archiwum <br/> archive</a></td> <td class="komorkalacze"><a href="contact.htm">kontakt <br/>contact</a></td> <td class="komorkalacze"><a href="site_map.htm">mapa strony <br/>site map</a></td></tr></table> <table align="center" width="792" border="0"> <tr><td width="120" bgcolor="#B8B6B6" valign="top"><br/><br/> <!-- Facebook Badge START --><a href="https://www.facebook.com/pages/Sztuka-i-Dokumentacja/227206216583" target="_top" style="font-family: &quot;lucida grande&quot;,tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size: 11px; font-variant: normal; font-style: normal; font-weight: normal; color: #3B5998; text-decoration: none;" title="Sztuka i Dokumentacja"></a><br/><a href="https://www.facebook.com/pages/Sztuka-i-Dokumentacja/227206216583" target="_TOP" title="Sztuka i Dokumentacja"><img src="https://badge.facebook.com/badge/227206216583.2977.2113179308.png" alt="facebook" style="border: 0px;" /></a><br/><a href="http://www.facebook.com/business/dashboard/" target="_TOP" style="font-family: &quot;lucida grande&quot;,tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size: 11px; font-variant: normal; font-style: normal; font-weight: normal; color: #3B5998; text-decoration: none;" title="Make your own badge!"></a><!-- Facebook Badge END --> <br/> <br/> <a href="http://www.twitter.com/FestivalSiD"><img src="http://twitter-badges.s3.amazonaws.com/twitter-c.png" alt="Follow FestivalSiD on Twitter"/></a> </td> <td valign="top"> <p class="english"><b>Festival news</b> - Scroll down for English version -</p> <h3><b>Sztuka i Dokumentacja 2014<br/>  WokB Wschodniej"</b></h3> <p class="tabela"> <br/> <br/> <b>25.04. 2014, godz. 16:00<br/> Galeria Wschodnia</b><br/><br/> Otwarcie wystawy Zbigniewa ZieliDskiego <b>"Pocztek"</b>.<br/><br/> Wystawa prezentujca projekty graficzne logotypu oraz plakatw do pierwszych wystaw w Galerii Wschodniej autorstwa Zbigniewa ZieliDskiego.<br/><br/> wystawa czynna do 10 maja<br/><br/><br/> <b>8-9.05. 2014 (czwartek, pitek) - Muzeum Kinematografii - pokaz filmw:</b><br/><br/> <b>8.05. czwartek</b><br/> godz.: 18.00<br/> Breaking The Frame (2012), USA, Kanada; 100'<br/> re|yseria: Mariella NitosBawska<br/><br/> Obraz prezentujcy sylwetk wybitnej nowojorskiej artystki Carolee Schneemann.<br/><br/> Carolee Schneemann (ur.1939 r.) - pionierka performansu, body artu i kina awangardowego. W swych interdyscyplinarnych projektach porusza problemy ciaBa, seksualno[ci i pBci.<br/><br/> Ponadto w ramach seansu zaprezentowany zostanie program komputerowy z dokumentacj WRO 2013 i inne dokumentacje interaktywne.<br/><br/> Prowadzenie: prof. Jzef Robakowski<br/><br/><br/> <b>9.05. Pitek</b><br/> godz.:18.00<br/> America Is Not Ready For This (2012), 67'<br/> re|yseria: Karol Radziszewski<br/><br/> Film inspirowany pobytem Natalii LL w Nowym Jorku w 1977 r. Natalia LL (ur. 1937 r.) - jedna z najwa|niejszych i najbardziej fascynujcych polskich artystek, od lat 70. XX w. cieszca si midzynarodowym uznaniem. Uprawia oryginaln niepowtarzaln, osobist twrczo[ multimedialn (fotografia, instalacja, malarstwo, performans, wideo) Bczc konceptualne badania nad natur sztuki z refleksj humanistyczn, nastawion na poznanie wszelkich aspektw istnienia czBowieka. Podmiotem i przedmiotem artystycznych dziaBaD czyni wBasne ciaBo.<br/><br/> Projekcji towarzyszy spotkanie z autorem.<br/>Prowadzenie: prof. Jzef Robakowski<br/><br/><br/> <b>10.05 2014r. (sobota) godz. 19:00<br/> Galeria Wschodnia</b><br/><br/> Pokaz zestawu video dokumentacji wydarzenia performance  Live Art Lab , ktre odbyBo si w Rasa Art Gallery w Bangalore (Indie) 27 wrze[nia 2012. Jego organizatork byBa Smitha Cariappa  kuratorka i performerka, ktra w pierwotnym zaBo|eniu miaBa wystpi podczas Festiwalu Sztuka i Dokumentacja.<br/><br/> <b>Arty[ci:</b><br/> DVD1<br/> Per Fumes SureshKumar<br/> Prakash Lakshman<br/> Smitha Cariappa<br/> Raghu A Wodeyar<br/> Deepak D L Sachin<br/> Vasudev C<br/><br/> DVD2<br/> Mangala<br/> Dimple B Shah<br/> Anjana<br/> Aishwarya Sultana<br/> Aamir Amz<br/><br/> DVD3<br/> Per Fumes SureshKumar<br/> Raghu A Wodeyar<br/><br/><br/> <b>17.05.2014r. Dyskusja "Nieistniejce galerie, sztuka w miejscach prywatnych"</b><br/> Galeria Wschodnia<br/><br/> Spotkanie odbdzie si w godzinach: 13.00-16.00</b><br/><br/> Dyskusja po[wicona bdzie zagadnieniom poruszanym na wystawie w Galerii Wschodniej. Zaproszeni go[cie to przede wszystkim przedstawiciele autorskich, niekomercyjnych galerii w Polsce.<br/><br/><br/> <b>17.05. 2014r. Wystawa "Nieistniejce galerie, sztuka w miejscach prywatnych"</b><br/> Galeria Wschodnia<br/><br/> otwarcie wystawy: 17.05.2014, godz. 19.00</b><br/><br/> kurator: Adam Klimczak<br/><br/> "Nieistniejce galerie, sztuka w miejscach prywatnych" wystawa pokazujca wybrane dokumenty polskich galerii autorskich w przestrzeniach prywatnych, ktre ju| nie istniej, ale nadal s przypominane w kontek[cie wspBczesnych prb prezentacji w miejscach |ycia i dziaBaD artystw.<br/><br/> Tworzono je w r|nych okresach, miejscach i [rodowiskach, ale zawsze prezentowaBy one aktualne nurty i tendencje, wzmocnione charyzm indywidualno[ci je tworzcych. Zwykle istniaBy w sieci wzajemnej wymiany i midzynarodowych powizaD, w znaczcy sposb uzupeBniajc instytucjonalne propozycje. Okre[laBy niezale|no[ i odrbno[ caBego ruchu artystycznego, zarwno awangardy lat 70. jak i undergroundowych dziaBaD w pzniejszych dziesicioleciach. Prywatne miejsca sztuki stanowiBy i nadal stanowi unikalne w skali europejskiej przykBady prezentacji sztuki aktualnej, innej ni| obowizujce na midzynarodowym rynku i obecnym, bardziej ju| komercyjnym obiegu.<br/><br/> Prezentowane galerie to m.in.:<br/><br/> Galeria Zlad II, Galeria ArtForum, Galeria Czyszczenie Dywanw, Galeria na Pitrze, Galeria przy Piwnej, Galeria u Zochy, Strych, Biuro Poezji, Galeria QQ, Archiwum My[li WspBczesnej, Punkt Konsultacyjny.<br/><br/> wystawa czynna do 15.06.2014<br/><br/> SzczegBowy program obchodw 30-lecia Galerii Wschodniej mo|na znalez na stronie <a href=http://www.wschodnia.pl>www.wschodnia.pl</a><br/><br/> <b>17.05.2014, (sobota), godz.18<br/> Marcin Polak  Ludzie Sztuki zbiorowy portret Bdzkiego [rodowiska artystycznego.<br/> Muzeum Miasta Aodzi, ul. Ogrodowa 15<br/><br/> </b>Uroczyste odsBonicie szczeglnego dokumentu podczas tegorocznego spotkania  Sztuki iDokumentacji2014 To rodzaj planszy pamitkowej ze zdjciami typu "do dokumentw", ludzi ktrzy je tworz: artystw wizualnych, kuratorw, krytykw sztuki, organizatorw, muzykw, tancerzy, poetw - tych, ktrzyodpowiedzielinapro[bMarcina Polaka w ubiegBym roku (okoBo 125 osb).<br/><br/> Zdjcia wszystkich zaproszonych uczestnikw zbiorowego portretu [rodowiska, zostaBy wykonane podczas akcji artystycznej, jakamiaBamiejsce w czasie trwaniaubiegBorocznejedycji Festiwalu Sztuka iDokumentacja2013 w Galerii Wschodniej.<br/><br/> <b>21 maja 2014r. ([roda), godz. 18.00 "Katalog artystw"<br/> Muzeum Sztuki w Aodzi, ms<sup></sup>, ul. Ogrodowa 19<br/> sala projekcyjna</b><br/><br/> Dyskusj rozpoczn:<br/><br/> Anka Le[niak, redaktorka strony www.lodz-art.eu, autorka koncepcji projektu,<br/><br/> Adam Klimczak, kurator Galerii Wschodnia<br/><br/> Marcin Polak, artysta, autor projektw spoBecznych<br/><br/> dr Karolina JabBoDska, krytyczka i kuratorka sztuki<br/><br/> dr Tomasz ZaBuski, teoretyk sztuki, wykBadowca na Uniwersytetu Adzkiego i Akademii Sztuk Piknych w Aodzi<br/> <br/> Zapraszamy na spotkanie dotyczce projektu  Internetowy katalog artystw z z Wojewdztwa Adzkiego zrealizowanego w 2013 roku przez Stowarzyszenie Sztuka i Dokumentacja. Katalog artystw prezentuje twrcw z Aodzi i regionu zajmujcych si sztukami wizualnymi, zarwno tradycyjnymi tj malarstwo, grafika rzezba, jak i sztuka performance, instalacja, video-art i wszelkie intermedialne i multimedialne dziaBania artystyczne. Katalog tworz arty[ci r|nych pokoleD. PomysB na internetowy katalog Bdzkich artystw powstaB w 2006 roku, jako inicjatywa mBodych krytykw i artystw z Aodzi, ktrzy opracowali kilkana[cie sylwetek twrcw, m.in. Katarzyny Kobro, WBadysBawa StrzemiDskiego, Karola Hillera, jak i swoich rwie[nikw. Znaczcy wkBad w przybli|enie dziaBalno[ci Bdzkich twrcw  uczniw WBadysBawa StrzemiDskiego stanowiBy rwnie| zdigitalizowane materiaBy z ksi|ki  100 % abstrakcji wydanej przez Galeri 86 i Amcor Rentsch, udostpnione przez Grzegorza MusiaBa i Janusza GBowackiego.<br/><br/> W 2013 roku przy wsparciu finansowym Urzdu MarszaBkowskiego Wojewdztwa Adzkiego zostaBa zrealizowana nowa strona internetowa <a href=http://www.artysci-lodzkie.pl>www.artysci-lodzkie.pl</a>, gdzie zamieszczono do tej pory 74 profile twrcw, z czego 50 sylwetek artystw zostaBo opracowanych przez krytykw sztuki i przetBumaczonych na jzyk angielski w ramach przyznanej dotacji. Teksty te przygotowali: Alicja Cichowicz, Aukasz Guzek, Karolina JabBoDska, Krzysztof Jurecki, Anka Le[niak, Agata Mendrychowska, Monika Nowakowska, Marta SkBodowska, Marta WlazeB.<br/><br/> Katalog artystw nie jest zamknit caBo[ci. Jest projektem w procesie. Ma sBu|y gromadzeniu i opracowywaniu informacji o artystach z Aodzi i regionu. Jest struktur niehierarchiczn. Nie kategoryzuje twrcw wedBug dorobku czy wieku, jest przede wszystkim baz danych, z ktrej korzystaj wedBug wBasnych potrzeb badacze sztuki, kuratorzy, galerzy[ci, dziennikarze oraz wszyscy zainteresowani sztuk wspBczesn.<br/> <br/> W zaBo|eniu katalog powinien by uaktualniany o kolejne profile artystw, tak, aby luk i przemilczeD byBo w nim jak najmniej. Traktujemy katalog artystw jako projekt [rodowiskowy i zachcamy do wspBpracy przy nim zarwno artystw, teoretykw, jak i instytucje sztuki w Aodzi i regionie.<br/> <br/> Spotkanie w ms<sup></sup> ma sBu|y refleksji nad mo|liwo[ciami rozwoju projektu, przy jednoczesnym zachowaniu poziomu merytorycznego prezentowanych tam materiaBw. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zabrania gBosu w konstruktywnej dyskusji. </p> </td> <td valign="top" width="100" bgcolor="#B8B6B6"> <br/> <p class="specjalny4b"><br/><b>miejsca festiwalu<br/>festival veues</b></p><br/> <a href="http://www.wschodnia.pl/" target="blank"><img src="obrazki/wschodnia.jpg" alt="Galeria Wschodnia"/></a><br/><br/> <a href="http://www.msl.org.pl/" target="blank"><img src="obrazki/muzeum_sztuki.jpg" alt="Muzeum Sztuki"/></a><br/><br/> <a href="http://www.kinomuzeum.pl/" target="blank"><img src="obrazki/muzeum_kinematografii.png" alt="Muzeum Kinematografii"/></a><br/><br/> </td></tr> </table> <table class="tabeladol"><tr><td><p> <a href="http://validator.w3.org/check?uri=referer"><img src="http://www.w3.org/Icons/valid-xhtml10" alt="Valid XHTML 1.0 Transitional" height="31" width="88" /></a> </p></td></tr></table> </center> <div id="cookiesinfo" style="display: none;"> <p> Nasza strona internetowa umieszcza na Twoim urz&#261dzeniu pliki cookie, w celu usprawnienia dzia&#322ania tej strony WWW. W dowolnej chwili mo&#380esz usun&#261&#263 i&nbsp;zablokowa&#263 umieszczanie plik&#243w cookie zmieniaj&#261c ustawienia w&nbsp;przegl&#261darce. <!--Wiecej informacji na ten temat znajdziesz na stronie <a href="/polityka-prywatnosci/" rel="nofollow">Polityka Prywatno&#347ci</a>.--> </p> <p style="text-align:right"> <a href="javascript:closecookiesinfo()">Zamknij to okno.</a> </p> </div> <script> showcookiesinfo(); </script> </body></html>