Festiwal Sztuka i Dokumentacja | Art & Documentation Festival
logo stowarzyszeniapismo Sztuka i Dokumentacja
o nas
about
idea zasady uczestnictwa
rules for paricipation
archiwum
archive
kontakt
contact
mapa strony
site map
<<< back


facebook

Scroll down for english version

2 FESTIWAL SZTUKA i DOKUMENTACJA 2010

PROGRAMbaner

Scroll down for english version

Współczesna sztuka to często działania efemeryczne, trwające w określonym czasie i przestrzeni. Jedynym sposobem na zachowanie pamięci i wiedzy o tych zdarzeniach w historii sztuki jest rzetelna dokumentacja. Historia sztuki współczesnej zna przypadki, kiedy brak dokumentacji utrudnia lub uniemożliwia badania nad wydarzeniami, które miały miejsce w zeszłych dekadach.

Dokumentacja dziś zyskuje dużą autonomię. Nie tylko daje świadectwo, ale też stanowi kolejną warstwę dzieła sztuki. Zarazem ta właśnie sytuacja otwiera nowe perspektywy. Nie oznacza jedynie odtworzenia, a dokumentalista może dodać coś do sztuki.

PROGRAM FESTIWALU SZTUKA I DOKUMENTACJA
8-10 kwietnia 2010 Łódź

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Sztuka i Dokumentacja, Patio Centrum Sztuki,
Fokus Łodź Biennale, Galeria Wschodnia

Czwartek, 8 kwietnia

OTWARCIE FESTIWALU:
godz. 17.00 - Klub Fokus Łódź Biennale, ul. Piotrkowska 118
Wystawa prac nadesłanych - SZTUKA-OBIEKT-ZAPIS
autorzy prac:
Agnieszka Adamek, Maciej Bohdanowicz, Kuba Bielawski, Michał Brzeziński, Dagmara Bugaj, Alicja Cichowicz, Karolina Domańska, Tomasz Domański, Monika Drożyńska, Efka_S, emiter_franczak - Muzeum Stutthof w Sztutowie, Angelika Fojtuch i Marek Frankowski (fot.), Karolina Freino, Anna Gaik-Czasak, Leszek Golec, Peter Grzybowski, i inni, Interakcje - Mariusz Marchlewicz i Izydor Młoczkowski, Jacek Jóźwiak, Andrzej Kasprzyk, Barbara Kędzierska, Magdalena Komborska, Maria Kozłowska i Jagna Waleriańczyk (fot.), Karolina Kubik, Patrycja Kur, Piotr Lutyński, Iza Łapińska, Marcin Mierzicki, Teresa Murak, Dorota Nieznalska, Katarzyna Nocuń, PGR ART, galeria Piekary, Łukasz Pietrzak, Filip Gabriel Pudło, Kama Sokolnicka, Grażyna Stankiewicz, Sabina Sujecka, Anna Syczewska, Zbigniew Tomaszczuk, Jolanta Wagner i Wojciech Lewandowski, Kamil Wnuk, Izabela Zielińska
Wyboru prac na wystawę dokonało jury w składzie: Aurelia Mandziuk, Łukasz Guzek, Adam Klimczak, Jerzy Grzegorski, Tomasz Komorowski, Karolina Jabłońska,
Norbert Trzeciak

wystawa czynna do 17 kwietnia
kuratorka: Aurelia Mandziuk

godz. 18.00 - Galeria Arkana, ul. Więckowskiego 18
Iza Maciejewska Pejzaż z trzema drzewami - MOTYW UKRYTY
Dokumentacja i kreacja inspirowana grafiką Rembrandta
Wystawa czynna do 15 kwietnia
kuratorka: Karolina Jabłońska
czytaj więcej


godz. 19.00 - Muzeum Sztuki, ul. Więckowskiego 36
GALERIA 80x140, Jerzy Treliński
GALERIA A 4, Andrzej Pierzgalski
z cyklu: łódzkie galerie autorskie lat siedemdziesiątych

wystawa czynna do 2 maja
kurator: Łukasz Guzek
czytaj więcej


godz. 20.00 - ms cafe, ul. Więckowskiego 36
Z ARCHIWUM PORTALU ŁÓDŹ-ART (www.lodz-art.pl).
Pokaz video-dokumentacji wykonanych przez Ankę Leśniak i Izę Maciejewską:
Nagroda im. Katarzyny Kobro 2006 - Krzysztof Wodiczko
Come into my World - dokumentacja wystawy w Patio C.S.
prezentowanej w ramach Łódź Biennale 2006
Biennale w Wenecji 2009


Grupa Sędzia Główny w ms cafe
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA - Norbert Trzeciak

wystawa czynna do 2 maja
kuratorka: Karolina Jabłońska
czytaj więcej

Piątek, 9 kwietnia

godz.15.00 - Galeria Bałucka, Stary Rynek 2
Miejska Galeria Sztuki w Łodzi - ZAPIS ZDARZEŃ
wystawa czynna do 18 kwietnia
kuratorka: Elżbieta Fuchs

OTWARCIE W CENTRUM FESTIWALOWYM - PATIO Centrum Sztuki
godz.17.00 - Galeria Biblioteka, ul. Sterlinga 26
AWAKE AND DREAM - documentation
fotografie i video Michała Martychowca

z kolekcji Signum Foundation Palazzo Dona
wystawa czynna do 20 maja
kurator: Grzegorz Musiał
czytaj więcej


godz.18.00 - galeria Domek Ogrodnika, ul. Rewolucji 1905r. 52
UNDER THE BRIDGE - dokumentacja projektu zaistniałego w przestrzeni miejskiej
Gdańska i Liverpoolu

Projekt zrealizowany został przez Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA
wystawa czynna do 18 kwietnia
kuratorka: Agnieszka Kulazińska
czytaj więcej


godz. 19.00 - Galeria Wschodnia, ul. Wschodnia 29/3
Ewa Zarzycka z udziałem Karoliny Oleksik
BYŁO kiedyś JEST teraz
Przedstawienie metody rekonstruowania wydarzeń.

wystawa czynna do 24 kwietnia
kuratorzy: Jerzy Grzegorski, Adam Klimczak
czytaj więcej


godz. 20.00 - Galeria Wymiany - Al. Piłsudskiego 7/29
WIDEO LUSTRO, akcje dla kamery
Program autorski Józefa Robakowskiego

komentarz: Józef Robakowski
ilość miejsc ograniczona do 20 osób,
wcześniejsze zapisy na e-mail j_robak@poczta.onet.pl

Sobota, 10 kwietnia

godz. 17.00 Muzeum Kinematografii, Plac Zwycięstwa 1
KONSTRUKCJA W PROCESIE - dokumentacja filmowa
Konstrukcja w procesie 81 reż. Józef Robakowski

prod. Zespół Filmowy ANEKS 1982 czas 55 min.
Back in Łódź - Konstrukcja w Procesie. reż. Jacek Jóźwiak
prod. Jacek Jóźwiak 1990-2006 czas 32 min.
Konstrukcja w Procesie 90 - Return reż. Lech Czołnowski
prod. WFO, 1991. czas 56 min.
wprowadzenie: Józef Robakowski
kurator: Tomasz Komorowski

Godz. 20.00 - Wieczór w Galerii Wymiany Al. Piłsudskiego 7/29
WIDEO-KATALOG, LOCHY MANHATTANU, wystawa-instalacja, 1989
Program autorski Józefa Robakowskiego
komentarz: Józef Robakowski
ilość miejsc ograniczona do 20 osób
wcześniejsze zapisy na e-mail j_robak@poczta.onet.pl

Piątek, 16 kwietnia

ZAKOŃCZENIE FESTIWALU - PATIO Centrum Sztuki

godz. 16.00 - Galeria Biblioteka, ul. Sterlinga 26
SYMPOZJUM POFESTIWALOWE

godz. 19.00 - Galeria Nowa Przestrzeń, ul. Rewolucji 1905r. 52
MIEJSCE IDEI - IDEA MIEJSCA
Prezentacja dokumentacji Ruchu miejsc i osób sprzyjających.
prowadzenie: Małgorzata Winter

ART & DOCUMENTATION FESTIVAL
PROGRAM
8-10th April 2010 Łódź, Poland

Organizers: Art & Documentation Association, Patio Art Center,
Fokus Łódź Biennale, Wschodnia Gallery

Contemporary art is often of an ephemeral nature, lasting in a certain time and space. The only way to preserve the memory and knowledge of these events in the history of art is a reliable documentation. The history of contemporary art known cases where the lack of documentation makes it difficult or prevents the study of the events that occurred in previous decades. At the same time the documentation becomes an autonomous form of creation.

Thursday, 8th April

OPENING OF THE FESTIVAL:
5p.m. - Fokus Lodz Biennale Club, 118 Piotrkowska Street
Exhibition of submitted works - ART-OBJECT-REGISTRATION
the authors of selected works:
Agnieszka Adamek, Kuba Bielawski, Maciej Bohdanowicz, Michał Brzeziński, Dagmara Bugaj, Alicja Cichowicz, Karolina Domańska, Tomasz Domański, Monika Drożyńska, Efka_S, emiter_franczak - Museum Stutthof in Sztutow, Angelika Fojtuch i Marek Frankowski (fot.), Karolina Freino, Anna Gaik-Czasak, Leszek Golec, Peter Grzybowski, i inni, Interakcje - Mariusz Marchlewicz & Izydor Młoczkowski, Jacek Jóźwiak, Andrzej Kasprzyk, Barbara Kędzierska, Magdalena Komborska, Maria Kozłowska i Jagna Waleriańczyk (fot.), Karolina Kubik, Patrycja Kur, Piotr Lutyński, Iza Łapińska, Marcin Mierzicki, Teresa Murak, Dorota Nieznalska, Katarzyna Nocuń, PGR ART, galeria Piekary, Łukasz Pietrzak, Filip Gabriel Pudło, Kama Sokolnicka, Grażyna Stankiewicz, Sabina Sujecka, Anna Syczewska, Zbigniew Tomaszczuk, Jolanta Wagner i Wojciech Lewandowski, Kamil Wnuk, Izabela Zielińska
jury: Aurelia Mandziuk, Łukasz Guzek, Adam Klimczak, Jerzy Grzegorski, Tomasz Komorowski, Karolina Jabłońska, Norbert Trzeciak
The exhibition is opened to 17th April
curator: Aurelia Mandziuk

6.pm. - Arkana Gallery, 18 Więckowskiego Street
Iza Maciejewska - Landscape with Three Trees - HIDDEN MOTIF
Documentation and creation inspired by Rembrandt's graphics work.
The exhibition is opened to 15th April
curator: Karolina Jabłońska
read more


7p.m. - ms, 36 Więckowskiego Street
80x140 GALLERY, Jerzy Treliński
A 4 GALLERY, Andrzej Pierzgalski
from the series: Seventies galleries run by artists in Łódź

The exhibition is opened to 2th May
curator: Łukasz Guzek
read more


8p.m. ms cafe, 36 Więckowskiego Street
FROM ŁÓDŹ-ART ARCHIVE (www.lodz-art.pl).
Video-documentation, the authors: Anka Leśniak & Iza Maciejewska
Screening:
Katarzyna Kobro Award 2006 - for Krzysztof Wodiczko
Come into my Word - documentation of the exhibition
organized as a part of Lodz Biennale 2006
Venice Biennale 2009


Sędzia Główny (Chief Judge collective) in ms cafe
PHOTO DOCUMENTATION - Norbert Trzeciak

The exhibition is opened to 2th May
curator: Karolina Jabłońska
read more

Friday, 9th April

3 p.m. - Bałucka Gallery, Stary Rynek 2
Municipal Gallery in Łódź - THE REGISTRATION OF EVENTS
The exhibition is opened to 18th April
curator: Elżbieta Fuchs

OPENING IN THE FESTIVAL CENTER - PATIO ART CENTER
5p.m. - Biblioteka Gallery, 26 Sterlinga Street
AWAKE AND DREAM - documentation
Michał Martychowiec's photographies & video

from the collection of Signum Foundation, Palazzo Dona
The exhibition is opened to 20th May
curator: Grzegorz Musiał
read more


6p.m. - Domek Ogrodnika Gallery, 52 Rewolucji 1905 r. Street
UNDER THE BRIDGE - documentation of the project
realized by Laznia Centre for Contemporary Art
in the urban space of Gdansk and Liverpool

The exhibition is opened to 18th April
curator: Agnieszka Kulazińska
read more


7p.m. - Wschodnia Gallery, 29/3 Wschodnia Street
Ewa Zarzycka with Karolina Oleksik
THERE WAS ONCE THERE IS NOW
Presentation of the method of reconstructing events

The exhibition is opened to 24th April
curators: Jerzy Grzegorski & Adam Klimczak
read more


8p.m. - Exchange Gallery, 7/29 Piłsudskiego Street
VIDEO MIRROR, performances for the camera
The works selected by Józef Robakowski

Introduction: Józef Robakowski
Seats are limited (max. 20 people)
Booking by e-mail: j_robak@poczta.onet.pl

Saturday 10th April

5p.m. - Museum of Cinematography, Plac Zwycięstwa 1
CONSTRUCTION IN PROCESS - documentary films
Construction in Process 81, by Józef Robakowski,

production: Zespół Filmowy ANEKS 1982, 55''
Back in Łódź - Constraction in Process, by Jacek Jóźwiak,
production: Jacek Jóźwiak 1990-2006, 32
Constraction in Process 90 - Return, by Lech Czołnowski,
production: WFO, 1991, 56''
Introduction: Józef Robakowski
curator: Tomasz Komorowski

8p.m. - Exchange Gallery, 7/29 Piłsudskiego Street
VIDEO-CATALOGUE - THE DUNGEONS OF MANHATTAN
exhibition-installation 1989

Introduction: Józef Robakowski
Seats are limited (max. 20 people)
Booking by e-mail: j_robak@poczta.onet.pl

Friday, 16th April

FINISSAGE OF THE FESTIVAL - PATIO ART CENTER

4 p.m - Biblioteka Gallery, 26 Sterlinga Street 26
THE SYMPOSIUM AFTER FESTIVAL

7p.m. - Nowa Przestrzeń Galery, 52 Rewolucji 1905 r. Street
The Movement of Peoples and Sites Conducive - documentation
Introduction: Małgorzata WinterZMIANY W PROGRAMIE ZAKOŃCZENIA FESTIWALU SZTUKA I DOKUMENTACJA.

ZAKOŃCZENIE FESTIWALU:
sobota, 24 kwietnia 2010
Klub Lodz Biennale, ul.Piotrkowska 118

16:00 - dyskusja panelowa nt. zagadnień związanych z dokumentacją sztuki na przykładzie parc pokazanych na Festiwalu Sztuka i Dokumentacja.
Moderacja dyskusji - Łukasz Guzek.

19:00 - dokumentacja ze spotkań 'ruchu osób i miejsc sprzyjających'.
Kuratorka pokazu - Małgorzata Winter.

20:00 - performance Bartosza Łukasiewicza "Nie denerwuj się" - ok. 30 min.

21:00 - pokaz filmów portalu Łódź-art
1."Biennale w Wenecji 2009",
2."Awake and Dream - dokumentacja z oprowadzania po wystawie przez kuratora Andrzeja Turowskiego",
3."Nagroda Kobro 2006"
ok. 1,5h.

Wystawa Festiwalu Sztuka i Dokumentacja "Sztuka - Obiekt - Zapis"
czynna ponownie od poniedziałku 19 kwietnia do soboty 24 kwietnia,
w godz.: 15:00-20:00.


sponsorzy
sponsors


Drukarnia offsetowa Piotr Majchrzak

Satori Art - firma reklamowa

Drukarnia Akme


miejsca festiwalu
festival veues


Patio Centrum Sztuki

Galeria Wschodnia

Fokus Łódź Biennale

Muzeum Sztuki

Galeria Wymiany

Muzeum Kinematografii

Galeria Arkana

Miejska Galeria Sztuki

ms cafe


patroni medialni
media patronage


Spam.art.pl

Obieg

Arteon

Łódź-art

Plaster Łódzki

Magazyn Slajd

Grzenda


Valid XHTML 1.0 Transitional