Festiwal Sztuka i Dokumentacja | Art & Documentation Festival
logo stowarzyszenia pismo Sztuka i Dokumentacja
o nas
about
idea zasady uczestnictwa
rules of participation
archiwum
archive
kontakt
contact
mapa strony
site mapfacebook


Follow FestivalSiD on Twitter

Festival news - Scroll down for English version -

4 Festiwal Sztuka i Dokumentacja
PROGRAM

Pre-event - 15-17.03.2012:
Ephemeral fixed. Ephemeral art - history documented
Galeria Wschodnia, Łódź
Projekt nt. sztuki efemerycznej w krajach Wyszehradu: performance, sympozjum i panel dyskusyjny, prezentacje dokumentacji. czytaj więcej


12 kwietnia 2012, czwartek
godzina 17:00
4 Festiwal Sztuka i Dokumentacja - otwarcie festiwalu oraz wystawy Sztuka-Obiekt-Zapis 4
Łódzki Dom kultury (ŁDK) - Łódź
Galeria Imaginarium
ul. Traugutta 18
Wystawa trwa do 6 maja 2012
Wystawa "Sztuka-Obiekt-Zapis" jest stałym punktem programu Festiwalu Sztuka i Dokumentacja. Składa się z dokumentacji dzieł, wystaw, projektów, akcji artystycznych, wykonanej zarówno przez artystów, jak i odbiorców sztuki, tak indywidualnych jak i instytucje. czytaj więcej

godzina 18:00-19:00
Fotozofia (25 min), reż. Jacek Jóźwiak - pokaz filmu - premiera.
Spotkanie z Andrzejem Różyckim. Moderator: Karol Jóżwiak.
Kino ŁDK
Łódzki Dom kultury (ŁDK) - Łódź
ul. Traugutta 18


godzina 19:30
The project space project - otwarcie wystawy
Articulate project space, Sydney

Galeria Biblioteka - Łódź
ul.Sterlinga 26
wystawa trwa do 6 maja 2012
Articulate Project Space to grupa artystów z Sidney posiadających pracownie lub w inny sposób związanych z 497 Parramatta Road, Leichhardt. Ich różnorodne działania łączy zainteresowanie relacją między formą dzieła sztuki a przestrzenią, w której ono funkcjonuje. czytaj więcej

godzina 20:00
Jestem - otwarcie wystawy Anne Seagrave
Galeria Domek Ogrodnika - Łódź
ul. Rewolucji 52
wystawa trwa do 4 maja 2012 (wystawa zostanie przeniesiona do Galerii Mała w Piotrkowie Trybunalskim, otwarcie m 8 maja w ramach XIV Festiwalu Interakcje).
Anne Seagrave jest znana z uprawiania działań w formie performance-tańca, gdzie forma języka ciała bliska jest formom tańca nowoczesnego. Jednak ostatnio artystka postanowiła zakończyć uprawianie performance-tańca na żywo. Ostatni projekt Anne Seagrave pokazuje jaka jest jej nowa droga w sztuce. Wykorzystuje w nim doświadczenie performance-tańca jako punkt wyjścia dla rozwijania innych form. czytaj więcej

godzina 21:00
Mikołaj Smoczyński (1955-2009). Dokument artysty - otwarcie wystawy
Galeria Wschodnia - Łódź
ul.Wschodnia 29/3
Wystawa trwa do 5 maja 2012


13 kwietnia 2012, piątek
godzina 17:00
Kultura zrzuty - publikacje i fotografie - otwarcie wystawy
Galeria Wymiany - Łódź
ul. Piłsudskiego 7/29
Wystawa trwa do 6 maja 2012

godzina 18.00
Czym była/jest Kultura Zrzuty? - sympozjum i panel dyskusyjny. Moderator: Łukasz Guzek
Łódzki Dom kultury (ŁDK) - Łódź
ul. Traugutta 18
Kultura Zrzuty to fenomen kulturowy lat 80, obejmujący swoim zasięgiem całą Polskę i wiele środowisk artystycznych. czytaj więcej

Lista panelistów:

Józef Robakowski - KULTURA ZRZUTY, rezonans idei...
Marek Janiak - Podwójny komfort bycia w podwójnym dyskomforcie bytu
Krzysztof Jurecki - Funkcjonowanie oraz znacznie pojęcia "kultura zrzuty" w niezależnym obiegu artystycznym 1982-1990
Włodzimierz Adamiak - Subiektywna relacja na temat postrzegania Kultury Zrzuty i własnego w niej uczestnictwa
Aleksandra Jach - 'Wszędzie tam, gdzie jestem' Jacek Kryszkowski
Jolanta Ciesielska - Kołki w mule. Pewne aspekty meandrującej historii
Wojciech Ciesielski - Sztuka w pociągu relacji Łódź - Koszalin
Zofia Łuczko - wystąpienie nt. portalu: kulturazrzuty.pl
Tomasz Snopkiewicz - bez tytułu
Grzegorz Zygier _ bez tytułu
Zbigniew Bińczyk _ bez tytułu
Jacek Jóźwiak - film, wypowiedź
Andrzej Rózycki - bt
Zdzisław Pacholski - KULTURA ZRZUTY z perspektywy peryferii (nadesłał referat _ nie był obecny)
Jacek Kasprzycki _ Kultura Zrzuty - trójkąt: Poznań - Łódź - Warszawa (nadesłał referat _ nie był obecny)

godzina 20:00
Off Camera. Pokaz filmów nt. Kultury Zrzuty. Przygotował Józef Robakowski.
Kino ŁDK

godzina 21:00
Grupa Czarny Karzeł - Banalna historia (2010), Sobotnia Góra (2011). Przygotowała Małgorzata Winter.
Kino ŁDK


14 kwietnia 2012, sobota
godzina 17:00
Zarejestrowane - otwarcie wystawy Anki Leśniak
Muzeum Kinematografii - Łódź
Pl. Zwycięstwa 1
Wystawa trwa do 6 maja 2012

godzina 18:00
Dlaczego artystki znikają? - dyskusja panelowa z udziałem artystki oraz Anny Markowskiej i Izabeli Chamczyk. Moderator: Eliza Gaust
współorganizator: Łódzki Klub Krytyki Politycznej
Muzeum Kinematografii - Łódź
Projekt "Zarejestrowane" jest kolejną realizacją Anki Leśniak na temat roli kobiet w historii i historii sztuki. "Zarejestrowane" kontynuuje problemy podjęte w pracy pt. Fading Traces, gdzie autorka na podstawie rozmów z artystkami, które zaczynały swoją karierę w latach 70. i do dziś działają twórczo, próbowała ustalić przyczyny znikania nazwisk kobiet z historii sztuki. Pytała dlaczego zostało ich tak mało, w porównaniu do mężczyzn-artystów z tego pokolenia. czytaj więcej

godzina 19:00
Film o sztuce - kategoria historyczna i współczesne środki filmowe
Pokaz filmów przygotował Tomasz Komorowski
Muzeum Kinematografii - Łódź
Pokaz "Film o sztuce" jest kolejnym stałym punktem programu FSiD. Celem kuratorów jest odnowienie we współczesnych warunkach tej popularnej kiedyś w kinematografii kategorii filmu dokumentalnego, jaką był film o sztuce. czytaj więcej

Lista filmów:

Strefy kontaktu, reż. Małgorzata Potocka
Trzy wnętrza, reż. Małgorzata Potocka
Gdzie wiatr poniesie, reż. Andrzej Papuziński
Brzuch, reż. Andrzej Papuziński
Dokumentacja 81, reż. Ryszard Waśko
Wernisaż, reż. Ryszard Waśko
Gerard Jurgen Blum-Kwiatkowski, Centrum Sztuki Galeria El w Elblągu, reż. Róża Fabjanowska, Sławomir Malcharek (2011)


15 kwietnia 2012, niedziela
godzina 18.00
Julia Kurek, Trajektoria - otwarcie wystawy
ODA - Piotrków Trybunalski
ul.Dąbrowskiego 5
Trajektoria jest to instalacja powstała z wykorzystaniem dokumentacji działań performatywnych z serii 'działania z rodzicami'.
czytaj więcej18 i 19 kwietnia 2012, środa, czwartek
godzina 18:00
Przegląd filmów Artura Żmijewskiego
Świetlica Krytyki Politycznej w Łodzi
ul. Piotrkowska 101, lewa oficyna, I piętro
Dwudniowy przegląd kilkunastu najważniejszych prac Artura Żmijewskiego. czytaj więcej


Udział w Festiwalu jest bezpłatny.

Szczegóły programu mogą ulec zmianie.


Tekst Wizualny

Galeria im Andrzeja Pierzgalskiego. Publikacje prac w piśmie "Sztuka i Dokumentacja" #6. czytaj więcej

4 Art & Documentation Festival
PROGRAMME


Pre-event - 15-17.03.2012:

Ephemeral fixed. Ephemeral art - history documented
Wschodnia Gallery, Łódź
Project focusing on all kinds of ephemeral practices in Visegrad countries: performance art shows, symposium and discussion panel and presentations of the documentation of the artist run galleries. read more


12th April 2012, Thursday
5pm
4th Art and Documentation Festival - opening of the festival and Art-Object-Registration 4 exhibition
Łódzki Dom kultury (ŁDK) - Łódź
Imaginarium Gallery
ul. Traugutta 18
until 6th May 2012
The exhibition Art - Object - Registration is the festival's main exhibition. It consists of the documentation of artworks, exhibitions, projects, art actions performed by artists, and the art viewing public - both individual and institutional. read more

6pm-7pm
Fotozofia (25 min), by Jacek Jóźwiak - screening - premiere. Meeting with Andrzej Różycki. Moderator: Karol Joźwiak
Cinema ŁDK
Łódzki Dom kultury (ŁDK) - Łódź
ul. Traugutta 18

7:30pm
The project space project - opening of the exhibition.
Articulate project space, Sydney

Biblioteka Gallery - Łódź
ul.Sterlinga 26
until 6th May 2012
A group of visual artists with studio or other connections to 497 Parramatta Road, Leichhardt, and whose diverse practices share an interest in the relationships artworks form with their locations. read more

8pm
I am - opening of the Anne Seagrave's exhibition
Domek Ogrodnika Gallery - Łódź
ul. Rewolucji 52
until 4th May 2012 (exhibition will be moved to the Mała Gallery Mała in Piotrkow Trybunalski, opening 7th May together with the Interactions Festival).
Anne Seagrave is well known for her actions in the form of dance performance. However, the artist has recently decided to retire from live dance performance. But this does not mean that she has stopped making art. If one has art in their blood, or if one is a true artist _ it is impossible to simply stop creating art. Her latest project shows, her new artistic direction is. She uses her dance performance experience, which for her now becomes the starting point to develop art forms in subsequent stages on which her recent project is based. read more

9pm
Mikołaj Smoczyński (1955-2009). Artist's document - opening of the exhibition
Wschodnia Gallery - Łódź
ul.Wschodnia 29/3
until 6th May 2012


13th April 2012, Friday
5pm
Pitch-in Culture - publications and photography - opening of the exhibition
Exchange Gallery - Łódź
ul. Piłsudskiego 7/29
until 6th May 2012

6pm
What was / has been the Pitch-in Culture? - symposium and panel discussion. Moderator: Łukasz Guzek
Łódzki Dom kultury (ŁDK) - Łódź
ul. Traugutta 18
The Pitch-in Culture was a cultural phenomenon of the 80s, happening in Poland at various artistic milieus. read more

Panelists' list:

Józef Robakowski - KULTURA ZRZUTY, rezonans idei...
Marek Janiak - Podwójny komfort bycia w podwójnym dyskomforcie bytu
Krzysztof Jurecki - Funkcjonowanie oraz znacznie pojęcia "kultura zrzuty" w niezależnym obiegu artystycznym 1982-1990
Włodzimierz Adamiak - Subiektywna relacja na temat postrzegania Kultury Zrzuty i własnego w niej uczestnictwa
Aleksandra Jach - 'Wszędzie tam, gdzie jestem' Jacek Kryszkowski
Jolanta Ciesielska - Kołki w mule. Pewne aspekty meandrującej historii
Wojciech Ciesielski - Sztuka w pociągu relacji Łódź - Koszalin
Zofia Łuczko - statement on portal www.kulturazrzuty.pl
Tomasz Snopkiewicz - without title
Grzegorz Zygier - without title
Zbigniew Bińczyk - without title
Jacek Jóźwiak - film, spoken statement
Andrzej Rózycki - without title
Zdzisław Pacholski - KULTURA ZRZUTY z perspektywy peryferii (contributed paper, was not present)
Jacek Kasprzycki _ Kultura Zrzuty - trójkąt: Poznań - Łódź - Warszawa (contributed paper, was not present)

8pm
Off Camera. Films screening about The Pich-in Culture. Curated by Józef Robakowski
Cinema ŁDK

9pm
Grupa Czarny Karzeł (Black Dwarf Group) - films screening. Curated by Małgorzata Winter.
Cinema ŁDK


14th April 2012, Saturday
5pm
Registered - opening of the Anka Lesniak's exhibition
The Film Museum - Łódź
Pl. Zwycięstwa 1
until 6th May 2012

6pm
Why women-artists disappear? - panel discussion with participation of the artist together with Anna Markowska and Izabela Chamczyk. Moderator: Eliza Gaust
co-organizer: Łódzki Klub Krytyki Politycznej
The Film Museum - Łódź
The project entitled Zarejestrowane / Registered is another work by Anka Leśniak that focuses on the role of women in history and art history. Registered continues with the themes undertaken in the work Fading Traces, in which the artist tried to investigate why the names of women artists faded away from art history. read more

7pm
Film on Art - historical category and contemporary filming possibilities
Film screening. Curator Tomasz Komorowski
The Film Museum - Łódź
The Film on art show is another regular feature of the Art and Documentation Festival. The aim of the curators - Tomasz Komorowski and Lech Lechowicz is to renew a formerly popular type of a documentary film, that is the film on art. read more

Programme:

Strefy kontaktu, by Małgorzata Potocka
Trzy wnętrza, by Małgorzata Potocka
Gdzie wiatr poniesie, by Andrzej Papuziński
Brzuch, by Andrzej Papuziński
Dokumentacja 81, by Ryszard Waśko
Wernisaż, by Ryszard Waśko
Gerard Jurgen Blum-Kwiatkowski, Centrum Sztuki Galeria El w Elblągu, by Róża Fabjanowska, Sławomir Malcharek (2011)


15th April 2012, Sunday
6pm
Trajektoria _ opening of Julia Kurek's exhibition
ODA - Piotrków Trybunalski
ul.Dąbrowskiego 5
Trajectory is an installation based on the documentation of performative action from the series entitled 'actions with my parents'. read more

18th and 19th April 2012, Wednesday, Thursday
godzina 18:00
A show of Artur Żmijewski's film works
Świetlica Krytyki Politycznej in Łódź:
ul. Piotrkowska 101, lewa oficyna, I piętro
A two day show of the most important works of Artur Żmijewski. read more


There are no fees associated with participation in the "Art & Documentation" Festival.

The program details may change.


Visual Text

Gallery of the Andrzej Pierzgalski. Publication of art works in the Art and Documentation #6 journal. read more


Urząd Miasta Łodzi

Urząd Miasta Łodzi


miejsca festiwalu
festival veues


Galeria Wschodnia

Muzeum Sztuki

Galeria Wymiany

AHE ART

Muzeum Kinematografii

Łódzki Dom Kultury

Galeria Imaginarium

Osrodek Działań Artystycznych


partnerzy
partners


Czeskie Centrum

Węgierski Instytut Kultury


patroni medialni
media patronage


TVP Kultura

TVP Łódź

Arteon

Krytyka Polityczna

Gazeta Studencka

Radio Żak

Living Gallery

Plaster Łódzki

Łódź-art

Kalejdoskop

IRKA

Valid XHTML 1.0 Transitional